Tags: Biểu tượng Hội An

Điểm đến Chiêm ngưỡng "biểu tượng” 400 năm tuổi của Hội An

Chùa Cầu là biểu tượng của đô thị cổ Hội An được xây dựng đến nay đã hơn 400 năm. Trải qua thời gian, đến nay Chùa Cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy...

13.05.2019 | 17:33 PM