Tags: ca mắc covid-19 hôm nay

Tin tức Ngày 23/1, cả nước có thêm 14.978 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất gần 3.000 ca

Ngày 23/1, cả nước có 14.978 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.967 ca. Trong ngày có 4.157 bệnh nhân khỏi bệnh và...

23.01.2022 | 19:57 PM

Tin tức Ngày 19/1, cả nước có thêm 15.959 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.909 ca

Ngày 19/1, cả nước có 15.959 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.909 ca. Trong ngày có 33.034 bệnh nhân khỏi bệnh và...

19.01.2022 | 21:25 PM

Tin tức Ngày 18/1, cả nước có thêm 16.838 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.935 ca

Ngày 18/1, cả nước có 16.838 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.935 ca. Trong ngày có 8.692 bệnh nhân khỏi bệnh và...

18.01.2022 | 19:18 PM

Tin tức Ngày 16/1, cả nước có thêm 15.684 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.982 ca

Ngày 16/1, cả nước có 15.684 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.982 ca. Trong ngày có 9.326 bệnh nhân khỏi bệnh và...

16.01.2022 | 18:50 PM

Tin tức Ngày 14/1, cả nước có thêm 16.040 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 3.029 ca

Ngày 14/1, cả nước có 16.040 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 3.029 ca. Trong ngày có 4.290 bệnh nhân khỏi bệnh và...

14.01.2022 | 18:42 PM

Tin tức Ngày 13/1, cả nước có thêm 16.725 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.968 ca

Ngày 13/1, cả nước có 16.725 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.968 ca. Trong ngày có 26.031 bệnh nhân khỏi bệnh và...

13.01.2022 | 19:55 PM

Tin tức Ngày 12/1, cả nước có thêm 16.135 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.948 ca

Ngày 12/1, cả nước có 16.135 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.948 ca. Trong ngày có 38.943 bệnh nhân khỏi bệnh và...

12.01.2022 | 18:47 PM

Tin tức Ngày 9/1, cả nước có thêm 15.779 ca mắc COVID-19, Hà Nội hơn 2.800 ca

Ngày 9/1, cả nước có 15.779 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với gần 2.811 ca. Trong ngày có 12.210 bệnh nhân khỏi bệnh...

09.01.2022 | 19:44 PM

Tin tức Ngày 7/1, cả nước có thêm 16.278 ca mắc COVID-19, Hà Nội trên 2.700 ca

Ngày 7/1, cả nước có 16.278 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.723 ca. Trong ngày có hơn 14.633 bệnh nhân khỏi bệnh...

07.01.2022 | 18:56 PM

Tin tức Ngày 5/1, cả nước có thêm 17.017 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất 2.505 ca

Ngày 5/1, cả nước có 17.017 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.505 ca. Trong ngày có hơn 22.662 bệnh nhân khỏi bệnh...

05.01.2022 | 19:53 PM

Tin tức Ngày 4/1, cả nước có thêm 14.861 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất 2.499 ca

Ngày 4/1, cả nước có 14.861 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.499 ca. Trong ngày có hơn 24.400 bệnh nhân khỏi bệnh...

04.01.2022 | 18:40 PM

Tin tức Ngày 2/1, cả nước có thêm 16.948 ca mắc COVID-19, Hà Nội chiếm hơn 2.000 ca

Ngày 2/1, cả nước có 16.948 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.045 ca.

02.01.2022 | 19:50 PM

Tin tức Ngày 1/1, cả nước có thêm 14.835 ca mắc COVID-19, Hà Nội 1.748 ca

Ngày 1/1, cả nước có 14.835 ca mắc COVID-19. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.748 ca.

01.01.2022 | 18:41 PM

Tin tức Ngày 28/12, cả nước có thêm 14.440 ca mắc COVID-19

Ngày 28/12, có 14.440 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.920 ca.

28.12.2021 | 21:30 PM

Tin tức Ngày 22/12, Việt Nam có thêm 16.555 ca mắc COVID-19

Ngày 22/12, cả nước ghi nhận 16.555 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Hà Nội bỏ xa các tỉnh, thành phố với trên 1.600 ca mắc. Trong ngày cả nước có...

22.12.2021 | 19:51 PM