Tags: Cheow Lan

Trải nghiệm Sống ảo ở nhà bè hình con nhộng trên mặt hồ ở Thái Lan

Du khách được hòa mình vào thiên nhiên, sống tách biệt với thế giới bên ngoài khi đến Phutawan.

13.08.2019 | 17:59 PM