Tags: chùa Phước Kiến

Trải nghiệm Ngôi chùa có lá sen cõng được người

Không nổi bật về cảnh quan kiến trúc nhưng chùa Phước Kiến, Đồng Tháp, lại thu hút các Phật tử và khách du lịch vì có hồ sen đặc biệt với lá sen to có thể...

23.01.2019 | 11:24 AM

Điểm đến Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp nằm ở Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi sông Tiền bắt đầu vào nước ta.

04.10.2018 | 20:41 PM