Tags: cổng trời Mang Yang

Điểm đến Gia Lai

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 ở Việt Nam, nằm ở phía bắc khu vực Tây Nguyên.

04.10.2018 | 09:32 AM