Tags: cứu trợ gặp khó khăn

Video Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Cơ sở hạ tầng hư hại cản trở nỗ lực cứu trợ

Các nhà chức trách Liên hợp quốc và cơ quan cứu trợ các nước và quốc tế cho biết, cơ sở hạ tầng bị hư hại trên diện rộng do động đất lớn đang cản trở các...

08.02.2023 | 21:21 PM