Tags: đất mỏ

Video Hàng quán dè dặt mở cửa sau giãn cách xã hội

Theo Chỉ thị số 07 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, các hàng, quán hạn chế mở cửa vào giờ cao điểm buổi sáng (từ 7h đến 9h). Việc các cửa hàng kinh doanh,...

02.05.2020 | 19:39 PM