Tags: mây giăng kín

Điểm đến Mây giăng kín như bồng lai tiên cảnh trên đỉnh Giăng Màn

Sáng sớm tinh mơ, dưới cái tiết trời se se lạnh, đỉnh Giăng Màn ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), nơi đồng bào người Chứt đang sinh sống thoát ẩn,...

04.02.2020 | 15:31 PM