Tags: Nông Viết Toại

Văn hóa Nông Viết Toại - Nhà văn, nhà thơ của núi rừng Việt Bắc

Việt Bắc - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, cũng là nơi sinh ra nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ ưu tú. Và một trong những gương mặt tiêu biểu là nhà...

08.06.2020 | 11:56 AM