Tags: số ca mắc

Tin tức Ngày 20/10, Việt Nam có thêm 3.646 ca mắc Covid-19

Ngày 20/10, cả nước ghi nhận 3.646 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày ghi nhận 72 ca tử vong và 1.737 ca khỏi bệnh.

20.10.2021 | 18:44 PM

Tin tức Ngày 15/10, Việt Nam ghi nhận 3.797 ca mắc COVID-19

Ngày 15/10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 3.797 ca mắc COVID-19 tại 47 địa phương. Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp...

15.10.2021 | 18:53 PM

Tin tức Ngày 11/10, Việt Nam có 3.619 ca mắc mới COVID-19

Ngày 11/10, Việt Nam ghi nhận thêm 3.619 ca mắc COVID-19, tăng 104 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 2.549 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi...

11.10.2021 | 20:01 PM

Tin tức Singapore tiếp tục mở rộng du lịch không kiểm dịch cách ly

Chính quyền Singapore hôm 10/10 ra thông báo mở cửa biên giới, cho phép đi du lịch không kiểm dịch cách ly với nhiều quốc gia hơn, trong nỗ lực dần xây...

11.10.2021 | 16:44 PM

Tin tức Ngày 10/10, Việt Nam có 3.528 ca mắc COVID-19

Ngày 10/10, Việt Nam ghi nhận thêm 3.528 ca mắc COVID-19, giảm 999 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 21.398 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi...

10.10.2021 | 19:13 PM

Tin tức Ngày 8/10, Việt Nam có 4.806 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM có 2.215 ca

Ngày 8/10, Việt Nam ghi nhận thêm 4.806 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là 2.215 ca. Trong ngày có 994 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

08.10.2021 | 18:52 PM

Tin tức Ngày 7/10, Việt Nam có 4.150 ca mắc COVID-19

Ngày 7/10, Việt Nam ghi nhận thêm 4.150 ca mắc COVID-19, giảm 209 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 1.402 bệnh nhân khỏi bệnh.

07.10.2021 | 18:39 PM

Tin tức Ngày 6/10, Việt Nam có 4.363 ca mắc COVID-19

Ngày 6/10, Việt Nam ghi nhận thêm 4.363 ca mắc COVID-19, tương đương con số của ngày trước đó. Trong ngày có 10.033 bệnh nhân khỏi bệnh.

06.10.2021 | 19:29 PM

Tin tức Ngày 5/10, Việt Nam có 4.363 ca mắc COVID-19 mới, hơn 25.000 bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày 5/10, Việt Nam ghi nhận thêm 4.363 ca mắc COVID-19, giảm 1.022 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 25.573 bệnh nhân khỏi bệnh.

05.10.2021 | 20:05 PM

Tin tức Ngày 4/10, Việt Nam ghi nhận 5.383 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 4/10, Việt Nam ghi nhận thêm 5.383 ca mắc COVID-19 mới, trong đó TP.HCM chiếm 2.490 ca. Trong ngày ghi nhận 27.683 bệnh nhân khỏi bệnh.

04.10.2021 | 18:54 PM

Tin tức Ngày 3/10, Việt Nam thêm 5.376 ca mắc COVID-19 mới, lập kỷ lục 28.859 ca khỏi bệnh

Ngày 3/10, Việt Nam ghi nhận thêm 5.376 ca mắc COVID-19, đồng thời ghi nhận con số kỷ lục 28.859 bệnh nhân khỏi bệnh.

03.10.2021 | 19:44 PM

Tin tức Ngày 29/9, Việt Nam ghi nhận 8.758 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 29/9, Việt Nam ghi nhận 8.758 ca mắc COVID-19, tăng 4.161 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 23.568 ca khỏi bệnh.

29.09.2021 | 19:57 PM

Tin tức Ngày 28/9, Việt Nam ghi nhận 4.589 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 28/9, Việt Nam ghi nhận 4.589 ca mắc COVID-19, giảm 4.759 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 21.487 ca khỏi bệnh.

28.09.2021 | 23:23 PM

Tin tức Ngày 26/9, Việt Nam ghi nhận 10.011 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 26/9, Việt Nam ghi nhận 10.011 ca mắc COVID-19, tăng 329 ca so với ngày hôm qua. Trong ngày có 11.477 ca khỏi bệnh.

26.09.2021 | 19:26 PM

Tin tức Ngày 23/9, Việt Nam ghi nhận 9.472 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 23/9, Việt Nam ghi nhận 9.472 ca mắc COVID-19, giảm 2.060 ca so với hôm qua. Trong ngày có 6.262 ca khỏi bệnh.

23.09.2021 | 20:11 PM