Tags: Trảng Dơi

Điểm đến Vườn quốc gia U Minh Thượng

VQG U Minh Thượng sở hữu hệ sinh thái rừng nhiệt đới ngập nước cực hiếm.

29.09.2018 | 10:13 AM