Tags: việc học

Video Chăm lo việc học cho trẻ em khó khăn tại Thạch An, Cao Bằng

Huyện biên giới Thạch An (Cao Bằng) là 1 trong những huyện nghèo của cả nước, trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế,...

30.03.2023 | 14:17 PM

Video Để việc học không bị gián đoạn bởi dịch Covid-19

Trong khu cách ly tập trung dành cho dân cư phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, nhiều em nhỏ đang bước vào năm học mới với nhiều khó...

10.09.2021 | 20:36 PM