Video Sức khỏe là Vàng

BẠN HỎI THÀY THUỐC TRẢ LỜI - SỐ 5 - PHẦN 2

Biện pháp nào để hỗ trợ nâng cao thể trạng, ức chế khối u? Bác sĩ Hồ Bá Do sẽ trả lời câu hỏi này.
16:28 - 27/09/2023