Video Sức khỏe là Vàng

BẠN HỎI THÀY THUỐC TRẢ LỜI - SỐ 7. - PHẦN 2

Biện pháp nào để tăng cường miễn dịch tiêu u, giảm bướu? Bác sĩ Hồ Bá Do sẽ trả lời câu hỏi này.
17:37 - 27/09/2023