Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 14/5/2024

Những tin chính:
- Sẽ công bố quyết định thanh tra thị trường vàng trong tuần này
- Cần thắt chặt quản lý thị trường vàng để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô
- Khuyến khích các dự án lớn, công nghệ cao của doanh nghiệp Trung Quốc
14:23 - 15/05/2024