Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 2/6/2023

Những nội dung chính:
- Đỉnh điểm 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong tháng 6
- Bắc Ninh chỉ đạo xử lý bất cập tại dự án thương mại dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ
- Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử
15:07 - 03/06/2023