Video Bản tin Kinh tế - Bất động sản

Bản tin Kinh tế - Bất động sản ngày 28/11/2023

Nội dung chính:
- Kiến nghị xử lý hình sự trường hợp bỏ cọc đấu giá tài sản
- Chân dung doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát
- Nga trở thành nhà cung cấp dầu mỏ tinh chế lớn thứ 2 của EU
16:02 - 29/11/2023