Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 18/03/2023

Những nội dung chính có trong bản tin:
- Tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
- Chung kết Cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023: Đêm nhạc đầy cảm xúc.

15:26 - 18/03/2023