Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 5/6/2023

Những tin chính:
+ Sửa đổi Luật Nhà ở tránh xung đột với các luật hiện hành
+ Phụ nữ thủ đô tích cực, chủ động chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường
+ Ấn Độ: Bước đầu xác định nguyên nhân tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Odisha
14:25 - 05/06/2023