Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 01/06/2023

Những nội dung chính:
- Tình trạng lãng phí vẫn còn xảy ra ở nhiều lĩnh vực
- Khánh Hòa xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi trên 544 tỷ đồng
- Hà Nội: Nhiều hoạt động quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

22:01 - 01/06/2023