Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 30/05/2023

Những nội dung chính:
- Đề xuất vẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người có thông báo nghỉ hưu, chờ nghỉ hưu
- Ngăn chặn đầu cơ, thổi giá nhà ở xã hội
- Hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ thảo luận giải pháp cho khủng hoảng rác thải nhựa
22:24 - 30/05/2023