Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 30/3/2023

Những tin chính:
- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương
- Bàn giao đất quốc phòng để thi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất
- Hà Nội thận trọng khôi phục các hoạt động dịch vụ trên Hồ Tây
20:29 - 30/03/2023