Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 28/11/2023

Những nội dung chính:
- Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
- Đẩy giá lên trước, khuyến mãi, giảm giá sau là hành vi vi phạm pháp luật
- Hà Nội: Phát hiện hàng loạt lô hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
22:07 - 28/11/2023