Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch 11h30 ngày 12/6/2024

Tin chính:
- 20 đơn vị tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024
- Ấn tượng tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024
- Tìm giải pháp thúc đẩy, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe
- Bắt đầu sản xuất hàng loạt robot hình người tại Trung Quốc
08:47 - 13/06/2024