Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 12/04/2024

Nội dung chính Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 12/04:
- Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Mùa “se duyên” cho bưởi tiến Vua
- Vita Awards 2024: Vinh danh 282 cá nhân và tổ chức tiêu biểu ngành du lịch
14:04 - 12/04/2024