Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch ngày 18/5/2024

Nội dung chính:
- Nhiều hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Khi người trẻ kể chuyện lịch sử
- Kết nối với cộng đồng để làm sống dậy các di sản
- Singapore khuyến cáo công dân cảnh giác khi tới Malaysia du lịch
15:49 - 18/05/2024