Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 20/3/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Tăng cường bảo vệ, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
- Khi thơ và họa cùng hòa trong “Về bến lạ”
- "Hộ chiếu vaccine” – Kỳ vọng của ngành du lịch
20:05 - 23/03/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.