Video Click - Khám phá thế giới

Chương trình Click - Khám phá thế giới số 75

Những nội dung chính:
- Croatia: Dự án làm sạch biển bảo vệ loài cá;
- Khả năng ăn nhựa và “thiết kế” đồ nội thất của sâu bột;
- Khai thác hải sâm ở Trung Quốc.
18:46 - 23/06/2024