Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới: Số 63

Những tin chính:
- Giới trẻ Yemen dùng âm nhạc để thoát khỏi xung đột chiến tranh
- Bảo tàng vĩ cầm ở Italia
- Biến bã cà phê thành than sinh học để sản xuất bê tông
22:26 - 25/05/2024