Video

Di tích lâu đài Takeda | 12 Nét Đẹp Vùng Kansai Nhật Bản

Di tích lâu đài Takeda ở thành phố Asago, tỉnh Hyogo được xưng tụng là "Machu Picchu của Nhật Bản". Nơi đây là một bức tường thành cổ đã có tuổi đời khoảng 400 năm.
19:46 - 28/02/2021

Mời quý vị xem chương trình 12 Nét đẹp vùng Kansai Nhật Bản tại đây./.