Video Thời tiết du lịch

Dự báo thời tiết 3 ngày từ ngày 9/11/2019 | Trung Bộ, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của bão

Dự báo thời tiết 3 ngày từ ngày 9/11, bão số 6 vẫn tiếp tục hướng vào khu vực Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, giật đến cấp 15 trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
20:29 - 08/11/2019

Mời quý vị xem lại các chương trình đã phát sóng trên kênh Vietnam Journey tại đây.

Video cùng chuyên mục