Video Tin trong nước

Dự thảo sửa đổi Luật Căn cước công dân ảnh hưởng thế nào đối với người dân?

Hiện dự thảo Luật Căn cước công dân đang xin ý kiến rộng rãi và trình Quốc hội vào kỳ họp tới. Nếu luật được thông qua, thì nhiều loại giấy tờ sẽ phải thay đổi. Điều này sẽ tác động thế nào đến đời sống của người dân và yêu cầu phát triển của xã hội?
22:14 - 24/03/2023