Video Giấc mơ du học Hàn Quốc

Giấc mơ du học Hàn Quốc: Đại học Chosun

Đại học Chosun là nơi đánh thức, khơi dậy tư duy của các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và tinh thần sáng tạo đầy nhiệt huyết, hướng về tương lai, đồng thời là cầu nối vững chắc, giúp sinh viên quốc tế có mong muốn học tập và làm việc tại Hàn Quốc.
11:21 - 23/06/2024

Đại học Chosun

Đại học Chosun là ngôi trường tiên phong về công nghệ và Viện Nghiên cứu Công nghệ Vũ trụ là một trong số những điểm nổi bật của Đại học Chosun về lĩnh vực này. Đây là nơi tiên phong hàng đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ tương lai.

Không chỉ tìm hiểu về công nghệ, Đại học Chosun còn đóng vai trò là cầu nối vững chắc, giúp sinh viên quốc tế có mong muốn học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Đặc biệt, đây là trường đại học có mối liên kết chặt chẽ với Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, giúp sinh viên Việt Nam dễ dàng thích nghi với môi trường sống và học tập tại đây.

Xem lại: Giấc mơ du học Hàn Quốc: Triển lãm giáo dục tương lai Glocal Hàn Quốc 2024 - Phần 1

Xem lại: Giấc mơ du học Hàn Quốc: Triển lãm giáo dục tương lai Glocal Hàn Quốc 2024 - Phần 2