Video Phóng sự VOV

Hà Nội: Gỡ vướng trong xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công

Để thực hiện NĐ16 cần xây dựng định mức KT-KT, đơn giá giá dịch vụ, dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ sử dụng NSNN và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều đơn vị thuộc thành phố Hà Nội triển khai còn chậm.
16:03 - 24/08/2023

Hà Nội: Gỡ vướng trong xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công

Ngày 14 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính. Tuy nhiên để thực hiện việc này thì cần xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật – đơn giá giá dịch vụ, dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều đơn vị thuộc thành phố Hà Nội triển khai còn chậm. Vì thế, thành phố Hà Nội đã đặt ra nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc để các đơn vị này hoàn thành các qui định trong năm 2023.