Video Mạnh giàu từ biển quê hương

Nghị quyết 36/NQTW mở ra tầm vóc Việt Nam từ biển, đột phá nhận thức - hành động

Nghị quyết 36/NQTW mở ra tầm vóc Việt Nam từ biển, đột phá nhận thức - hành động
23:13 - 17/08/2023

Mời Quý vị và các bạn xem chương trình cùng chuyên mục Mạnh giàu từ biển quê hương tại đây.