Video Nhịp sống hôm nay

Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 01/10/2023

Những nội dung chính:
- Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra một số vụ án
- Hỗ trợ vốn cho người cao tuổi khởi nghiệp
- Dự luật Ngân sách ngắn hạn được thông qua vào phút cuối, Chính phủ Mỹ tránh bị đóng cửa
16:51 - 01/10/2023