Video Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam: Số 4 ngày 6/9/2023

Những nội dung chính:
- Tháng “tôn vinh hàng Việt” tại 800 điểm bán trên cả nước
- Hà Nội kích cầu tiêu dùng hàng Việt thông qua không gian giới thiệu ẩm thực năm 2023
- Nhiều tỉnh, TP kích cầu tiêu dùng “Tự hào hàng Việt Nam – Mừng Quốc khánh 2/9"
14:39 - 07/09/2023