Tags: biển cảnh báo

Video Lắp đặt biển báo thông minh thí điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông Hà Nội

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã thí điểm lắp đặt các biển cảnh báo điện tử thông minh. Tuy Hà Nội mới chỉ thí điểm lắp đặt biển báo ở 2 nơi nhưng đến...

21.03.2023 | 20:38 PM