Video Tin trong nước

Cần có giải pháp toàn diện để xử lý rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp

Nhằm thúc đẩy các giải pháp hiệu quả trong giảm thiểu chất thải nhựa ngành nông nghiệp, sáng 31/5, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng UNDP tại Việt Nam tổ chức hội thảo Quản lý chất thải nhựa ngành nông nghiệp, thực trạng và giải pháp.
22:01 - 01/06/2023

Cần có giải pháp toàn diện để xử lý rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp

       Tại Việt Nam, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là một ngành kinh tế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2022 đạt trên 53 tỷ USD. Tuy nhiên, những hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp cũng tạo ra những áp lực không nhỏ cho môi trường, trong đó có vấn đề về chất thải nhựa.

      Để thực hiện thành công kế hoạch quốc gia về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp và thủy sản các chuyên gia cho rằng, cần đẩy nhanh các giải pháp hiệu quả hướng tới kế hoạch quốc gia, đồng thời xây dựng dữ liệu cơ sở về ô nhiễm nhựa và chất thải nhựa, cũng như hệ thống giám sát khả thi từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh để đánh giá quá trình giảm thiểu chất thải nhựa trong lĩnh vực nông nghiệp…/.

Thực hiện: Vân Anh – Lê Hải