Video Tin trong nước

Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng

Sau phiên khai mạc, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV sáng 23/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

14:14 - 23/10/2023

Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng

Trong báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phân tích rõ tình hình thế giới và trong nước trong đó nhấn mạnh, kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Trên cơ sở kết quả của 9 tháng, ước cả năm 2023 phấn đấu có ít nhất 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là có thể hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của các địa phương, Nhân dân, các tổ chức, chuyên gia tư vấn, nhà khoa học, doanh nghiệp, các địa phương; để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực theo tinh thần chỉ đạo kết quả năm sau phải cao hơn năm trước của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta và dự báo Việt Nam sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới; giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ USD, tăng 1 bậc lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới./.

Thực hiện: Vũ Khuyên – Quốc Hùng