Video Tin trong nước

Chuyển đổi số - Cơ hội, thách thức và giải pháp để phát triển kinh tế số

Hôm nay, tại Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đồng tổ chức Hội thảo Quốc gia “Chuyển đổi số - cơ hội, thách thức và giải pháp để phát triển kinh tế số”.
22:04 - 28/11/2023

Chuyển đổi số - Cơ hội, thách thức và giải pháp để phát triển kinh tế số

Hội thảo được tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực chính: Các điều kiện nền tảng để phát triển nền kinh tế số; Kế hoạch và chiến lược triển khai chuyển đổi số hiệu quả; Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức cho các tổ chức, doanh nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Các quốc gia, cơ quan và doanh nghiệp đang chủ động tích cực thích ứng và tận dụng tối đa những cơ hội mà chuyển đổi số đưa lại nhằm định hình tương lai của nền kinh tế và xã hội số. Trong số đó, các cơ sở giáo dục, đào tạo cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nguồn nhân lực tương lai cho kinh tế số và xã hội số. Giáo dục vừa là phương tiện chuyển đạt kiến thức vừa là nền tảng để phát triển kỹ năng số, tư duy sáng tạo, và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Qua hội thảo, các tư liệu, luận cứ khoa học được đưa ra thảo luận, phân tích để làm sáng tỏ thêm những khía cạnh mới mẻ về chuyển đổi số, kinh tế số, sẽ đưa ra được những giải pháp tiên tiến để đưa Việt Nam tiến lên với một tương lai kinh tế số mạnh mẽ./.

Thực hiện: Mai Lan - Ngọc Toàn