Video Tin trong nước

Đẩy mạnh 03 động lực tăng trưởng: Xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng

Sáng 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023.
23:59 - 03/06/2023

Đẩy mạnh 03 động lực tăng trưởng: Xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, lãi suất, tìm kiếm, mở rộng sang các thị trường mới; đẩy mạnh 03 động lực tăng trưởng gồm xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng: 

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia và khẩn trương hoàn thiện, trình Đề án cơ cấu lại một số tập đoàn kinh tế Nhà nước; Khẩn trương xây dựng Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội trong tình hình mới; triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Đẩy mạnh tuyên truyền về các nhiệm vụ, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH. Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập, tổ chức hoạt động hiệu quả Tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo Tỉnh làm tổ trưởng để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh - xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương