Video Tin trong nước

Giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động trải nghiệm

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Đa dạng và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục giá trị văn hóa thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên”.
17:23 - 06/03/2022

Với sự tham gia của các đơn vị quản lý văn hóa; các chuyên gia nghiên cứu liên ngành giáo dục – văn hóa – du lịch và đại diện các trường học, hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục văn hóa cho đối tượng học sinh, sinh viên; tăng tần suất hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục ngoài nhà trường tại các thiết chế văn hóa để kết nối học sinh, sinh viên tới gần với các giá trị văn hóa Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về việc đa dạng phương pháp học tập trong hoạt động giáo dục trải nghiệm, áp dụng các phương pháp hấp dẫn, sử dụng công nghệ như quét mã QR, giáo dục STEM, công nghệ thực tế ảo, thư viện số, thí nghiệm ảo… cập nhật xu thế quốc tế, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục giá trị văn hóa, bồi dưỡng nhân cách và tâm hồn của con người Việt Nam, đặc biệt là đối với đối tượng là học sinh, sinh viên.

Anh Vũ – Quỳnh Hương – Quốc Hùng

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.