Video Tin trong nước

Hội sinh viên thành phố Hà Nội đón nhận huân chương lao động hạng ba

Sau 2 ngày hoạt động sôi nổi, Ðại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là ngày hội cũng là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Thủ đô.
21:31 - 26/10/2023

 Với khẩu hiệu “Vững vàng bản lĩnh - phát huy bản sắc - khơi dậy khát vọng - Kiến tạo tương lai”, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khẳng định quyết tâm của sinh viên Thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, khát vọng cống hiến góp phần xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại kỳ Đại hội này, 415 đại biểu đại diện cho gần 500.000 hội viên, sinh viên Thủ đô đã tham dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII gồm 44 ủy viên. Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII nhiệm kỳ 2018 - 2023 Nguyễn Tiến Hưng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố khóa VIII. Nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản, 14 nhiệm vụ, giải pháp và 2 đề án trọng tâm trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Cũng trong dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; bức tranh của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố.

Thực hiện: Lê Liên - Chí Phương