Video Tin trong nước

Kiểm toán nhà nước – Dấu ấn tuổi 30

10:52 - 21/06/2024

Kiểm toán nhà nước – Dấu ấn tuổi 30

Cách đây 30 năm, ngày 11/7/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/CP về việc thành lập KTNN. Tiếp đó, ngày 24/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 61/TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Hai văn bản này được coi là những căn cứ pháp lý đầu tiên có giá trị như một tuyên ngôn “khai sinh” ra KTNN. 

Cơ cấu tổ chức và khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện cùng với việc hiến định địa vị pháp lý của KTNN đã tạo thuận lợi cho hoạt động của KTNN, đặc biệt là hoạt động kiểm toán. Qua gần 30 năm hoạt động, KTNN đã phát hiện và kiến nghị trên 738.455 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN chiếm tỷ trọng trên 40% tổng kiến nghị; kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ 2.181 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp quy định của Nhà nước và thực tiễn; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, KTNN đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ 02 vụ việc để chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 1.950 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu cho cơ quan có liên quan để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Trên hành trình tiếp nối truyền thống 30 năm đầy tự hào, với tinh thần quyết tâm, truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, KTNN sẽ không ngừng nỗ lực vượt qua mọi thách thức, tận dụng cơ hội để xây dựng cơ quan kiểm toán chuyên nghiệp, hiện đại, uy tín và trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.