Video Tin trong nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 10 dự án Luật

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 10 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết và xem xét, cho ý kiến 11 dự án Luật. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo diễn ra sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội.

21:30 - 19/05/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 10 dự án Luật

Kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến 28/6 theo hình thức họp tập trung. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến vào 11 dự án Luật khác; xem xét, thông qua 3 dự thảo nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 ban hành năm 2020 của Quốc hội Khoá 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Ngoài công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025; tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội Khoá 15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên trong thời gian 2,5 ngày.../.

Thực hiện: Huy Vinh - Quốc Hùng