Video Tin trong nước

Miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Chiều 7/4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
19:09 - 07/04/2021

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Huy Vinh - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.

Video cùng chuyên mục