Video Muôn màu cuộc sống

Mộc Bản – Nghề xưa lưu giữ quá khứ

Được sử dụng phổ biến ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến, Mộc bản vừa chứa đựng những giá trị thông tin, sử liệu quan trọng vừa mang những giá trị nghệ thuật độc đáo, thể hiện kỹ thuật khắc gỗ tinh xảo của thợ thủ công xưa.

16:29 - 24/09/2023

Mộc Bản – Nghề xưa lưu giữ quá khứ

Mộc bản là những bản gỗ khắc chữ Hán Nôm ngược dùng để in ra thành sách, được sử dụng phổ biến ở Việt Nam trong thời kỳ phong kiến và còn lưu giữ được đến ngày nay.

Mộc bản vừa chứa đựng những giá trị thông tin, sử liệu quan trọng vừa mang những giá trị nghệ thuật độc đáo, thể hiện kỹ thuật khắc gỗ tinh xảo của thợ thủ công xưa.

Nghề khắc in mộc bản từng một thời thịnh vượng…

Dẫu nghề xưa đã qua thời hưng thịnh nhưng những đóng góp to lớn của người thợ khắc in mộc bản sẽ còn mãi, được lịch sử ghi nhận...


Thực hiện: Hải Hà - Ngọc Lệ - Hoàng Thuyên.

Mời QVVCB theo dõi những nội dung khác trong chương trình Muôn màu cuộc sống tại đây.