Video Chương trình đặc biệt

Nghề báo - Đam mê, bản lĩnh và trách nhiệm - Phần 1

Nhân kỉ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình Giao lưu chính luận "NGHỀ BÁO – ĐAM MÊ, BẢN LĨNH VÀ TRÁCH NHIỆM" với mong muốn được tôn vinh những người làm báo cách mạng Việt Nam.
18:01 - 21/06/2024

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” đã cho thấy Báo chí cách mạng Việt Nam luôn có tinh thần chiến đấu. Đảng, Nhà nước ta cũng luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhìn lại chặng đường lịch sử 99 năm (21/6/1925 - 21/6/2024), báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn sát cánh cùng những bước thăng trầm của lịch sử đất nước. Nhân kỉ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình Giao lưu chính luận "NGHỀ BÁO – ĐAM MÊ, BẢN LĨNH VÀ TRÁCH NHIỆM" với mong muốn được tôn vinh những người làm báo cách mạng Việt Nam. 99 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã và đang hết sức mình, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Mời Quý vị và các bạn xem tiếp Nghề báo - Đam mê, bản lĩnh và trách nhiệm - Phần 2

Mời Quý vị và các bạn xem tiếp Nghề báo - Đam mê, bản lĩnh và trách nhiệm - Phần 3