Video Tin trong nước

Nhân rộng gương người tốt việc tốt tại các bộ, ngành Nội chính Trung ương

Chiều 30/3 tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.
20:44 - 30/03/2023

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương 

Phát biểu tại hội nghị, Bô trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Trưởng khối thi đua đánh giá, năm 2022, công tác thi đua của khối có nhưng bước chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua của khối có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua còn thiếu cụ thể, mang tính định tính, chưa làm rõ được sự khác biệt giữa các khâu dẫn đến việc bình xét thi đua, khen thưởng chưa thực sự chính xác…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu, các đơn vị trong khối tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện chỉ thị số.19 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt việc tốt; thực hiện công tác khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch và đúng qui định.

Thực hiện: Cao Thắng - Trọng Khánh